Kråkskogens måltidspedagogik

Halloweentacos på Kråkskogen

Kråkskogen har ett eget tillagningskök där frukost, lunch och mellanmål tillagas dagligen. Kocken är med vid våra pedagogiska måltider och kan presentera maten för barnen. I köket tillagas maten från grunden i mesta möjliga mån med ekologiska/närproducerade råvaror.

 

Målgruppen för vår måltidspedgogik är alla barn på förskolan.

 

Syftet är att öka barnens inflytande, delaktighet och självkännedom.

 Mål ur läroplanen för förskolan Lpfö 18:

"Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande".

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande".

"Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling".

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande".

 

Mål för aktiviteten:

* Synligöra tallriksmodellen

* Väcka intresse och nyfikenhet på mat

* Uppmuntra barnen att prova olika maträtter och grönsaker från olika matkulturer och traditioner.

* Samtal under måltiderna

* Uppmuntra barnens självständighet