Under höstterminen 2022 och vårterminen 2023 ligger förskolans fokusmål på Språk och Språkutveckling.