Vår förskola, mitt i naturen, personaldriven med egen kokerska. Satsar på hög personaltäthet, engagerad personal, familjär anda, trygghet, lek, utmaning, utforskande.

Antal besökare till hemsidan [counter]

Vi har en kokerska som lagar vår egen mat i vårat godkända kök och förskolan har en matpolicy.

Nyhet

2017-01-12

Personalen har nu haft planeringsdagar och inskolningarna har startat på förskolan.

 Våra öppettider är: kl 06.00-17.30

Söker ni barnomsorg i Knutby?

Får vi föreslå Kråkskogens Förskola, vi är numera ett personalkooperativ. Föreningen bildades 1992 som föräldraförening men ombildades under 2011 till ett personalkooperativ, nu drivs förskolan av en styrelse bestående av sju fast anställda. Vi följer kommunala riktlinjer samt skollagen och jobbar aktivt med den nya reviderade läroplanen.

Du söker plats för barnomsorg här på Kråkskogen genom Uppsala kommuns kö-system (barnomsorgsadministrationen).