Rutiner för klagomålshantering på Kråkskogens Förskola

 

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

 

Vem framför jag mina klagomål till?

 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om det är något du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor Maria Karlsson så verksamheten själv får möjlighet att agera.

 

Om du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett som finns i Tyra. Den ifyllda blanketten lämnas på förskolan i rektors fack eller skickas med vanlig post till:

Kråkskogens förskola

Prästgården 20

741 74 Knutby

 

Vi vidarebefordrar den till rektor och huvudmannen. Behandling av personuppgifter  sker enligt personuppgiftslagen. Vill du lämna ett anonymt klagomål går det bra, då behöver du inte fylla i namnuppgifterna men tänk på att vi inte kan ge dig ett personligt svar/bemötande av ditt klagomål.

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

 

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Vad händer med klagomålet?

 

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Huvudmannen för förskolan är ytterst ansvarig.