Kråkskogens Förskola

VERKSAMHETSPLAN FÖR KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA 2017   April 2017

(verksamhetsplan för 2018 läggs fram på vår årsstämma i mars.)

 Inledning

Kråkskogens förskola, belägen i Knutby, Uppsala kommun, är ett personal kooperativ som drivs som en ekonomisk förening sedan 2011.

Förskolan är idylliskt belägen i en gammal prästgård med en stor egen gård, omgiven av hagmarker och skog. Det finns goda möjligheter att utforska och lära om natur och miljö. Likaså tränas barnens grovmotorik på ett naturligt och ändamålsriktigt sätt. 

Vårterminen 2017 har vi 38 barn fördelat på två våningsplan, där vi delar upp barnen i åldersgrupper en förmiddag i veckan, allt för att kunna tillgodose allas individuella behov. Vi arbetar i nära kommunikation med föräldrarna, deras behov styr våra tider, vi har öppet 06.00-17.30. Vi kommunicerar med föräldrar genom utvecklingssamtal, Pluttra och daglig kontakt vid lämning och hämtning. Möjligheter för föräldrar att lämna  ev. synpunkter på verksamheten finns, även möjlighet att vara anonym.

Arbetslaget består vårterminen 2017 av

1 förskolechef 75% varav 37,5 % i barngrupp

2 pedagoger på 100 %

3 pedagoger på 80 %

1 pedagog på 67 %

1 kokerska på 80 %

1 fast vikarie på 80 %

 

Kråkskogen arbetar dagligen utifrån läroplanen för förskolan.

Vi arbetar med att stärka barnen i deras språkliga och matematiska utveckling.

Genom leken stärks barnen i att utvecklas som sociala och hänsynstagande individer, samt att utveckla en förståelse för allas lika värde.

Att främja en god relation med barnen och hemmen ser vi som en viktig del av verksamheten. Det sker genom:

En avslutningsfest för de barn som går vidare till förskoleklass.

En sommarfest vid skolavslutningen.

En höstutflykt, då hela förskolan reser iväg, ex.vis till Tom Titts i Södertälje. Föräldrar har då varit välkomna att resa med.

En årlig julfest.

 

För barnen ordnas:

Alla barn uppmärksammas på sin födelsedag, kalas för flera barn tillsammans.

Påsklunch

Jullunch

Halloweenfirande

Semmeldagen och våffeldagen uppmärksammas, likaså förskolans dag och övriga för oss viktiga högtider.

 

Under 2017 kommer förskolan att arbeta utifrån den värdegrund och de mål som förskolan satt upp. Genom dokumentation i Pluttra kommer vi att kunna delge och reflektera med barnen, föräldrarna och kolleger om barnens utveckling och lärande.

Vi har en facebooksida där vi kan visa vad barnen gör just för stunden.

 

Kråkskogens förskola vill att barnen ska få:

 • En stabil grund att stå på för att kunna växa och utvecklas till harmoniska och ansvarstagande individer.
 • Att se på sina medmänniskor och sig själv med respekt.
 • Att ha ett positivt förhållningssätt mot varje enskild individ.
 • Respektera de demokratiska lagar vi lyder under.
 • Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolan.
 • Förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Uppdrag och styrdokument

 

Dagligen arbetar vi utifrån:

 • Läroplanen för förskolan (Lpfö98/rev16)
 • Skollagen och avtalet med kommunen
 • Socialtjänstlagen
 • FN:s barnkonvention
 • Likabehandlingslagen

"Omsorg om och hänsyn till andra levande varelser, liksom rättvisa och jämställdhet samt eget och andras rättigheter, ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Vårat arbetssätt:

Arbetssättet varierar från en barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen.

 • Att vi i vårat dagliga arbete för en dialog med barnen om hur vi är mot varandra.
 • Att genom t. ex böcker, teater och film uppmärksamma på likheter och olikheter.
 • Att uppmuntra till att våga.
 • Att erbjuda ekologisk mat i största möjliga utsträckning.

Vi deltar aktivt i Uppsala kommuns intention om att minska på gifterna i förskolans inre och yttermiljö. Vid alla nyinköp av material sker en kontroll av innehåll i plaster o dyl. Vi har även en lokalvårdare som arbetar efter att barnen gått hem. Som vikarier anlitas av barnen och oss kända personer.

Arbetslaget

För att få en bra arbetsmiljö och bra gemenskap uppmärksammar och stödjer alla i arbetslaget varandra, både privat och i arbetssituationer.

Vi arbetar ständigt med att på bästa sätt lösa konflikter som kan uppstå. Vi respekterar varandra som personer och visar hänsyn till våra olikheter.

Vi gör gemensamma utanför jobbet aktiviteter några gånger per termin.

Vi har fyra planeringsdagar per år.

Personalmöten hålls en gång i månaden med början kl 16.30.

En lördag på våren och en lördag på hösten  har förskolan en sk. "Röjardag", då personalen med hjälp av frivilliga föräldrar, reparerar och städar huset och tomten.

Vi försöker hålla oss uppdaterade med utbildningar inom olika områden som kan vara aktuella.